فروش زمین مسکونی روستایی

کد ملک : 859 5 ماه پیش

مشخصات ملک

قیمت: 2تومان
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ : 300 متر
قیمت هر مترمربع : 7 تومان

مکان جغرافیایی