فروش زمین زراعی باغی روستایی

کد ملک : 864 5 ماه پیش

مشخصات ملک

قیمت: 2تومان
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ : 9,000 متر
قیمت هر مترمربع : 300 تومان

مکان جغرافیایی