ویلا

نوع ملک: زمین مسکونی , ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 862
قیمت: 4تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 200 متر
کد ملک : 798
قیمت: 22,000,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
کد ملک : 775
قیمت: تماس بگیرید
1 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
کد ملک : 755
قیمت: تماس بگیرید
1 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 165 متر
کد ملک : 749
قیمت: تماس بگیرید
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 216 متر
کد ملک : 747
قیمت: 1,100,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 200 متر
کد ملک : 741
قیمت: 15,000,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 110 متر
کد ملک : 735
قیمت: 1تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 1,400 متر
کد ملک : 722
قیمت: 14,000,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 280 متر
کد ملک : 651
قیمت: 1,600,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 220 متر
کد ملک : 616
قیمت: 2,200,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 600 متر
کد ملک : 599
قیمت: 900,000,000تومان
2 سال پیش