املاک اداری تجاری

نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 85 متر
کد ملک : 839
قیمت: 4,000,000,000تومان
5 ماه پیش
نوع معامله:
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 20 متر
کد ملک : 807
قیمت: 700,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 12,000 متر
کد ملک : 753
قیمت: 12تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 343 متر
کد ملک : 652
قیمت: 2تومان
2 سال پیش