املاک شهر گیلان/رستم آباد

نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 9,000 متر
کد ملک : 864
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 816
قیمت: 4,000,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 622 متر
کد ملک : 795
قیمت: 2,177,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله:
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 362 متر
کد ملک : 792
قیمت: 1,448,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 12,000 متر
کد ملک : 753
قیمت: 12تومان
2 سال پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 200 متر
کد ملک : 751
قیمت: 3تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 165 متر
کد ملک : 749
قیمت: تماس بگیرید
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 632 متر
کد ملک : 748
قیمت: 4تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 216 متر
کد ملک : 747
قیمت: 1,100,000,000تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: ارثی
متراژ: 6,000 متر
کد ملک : 745
قیمت: 720,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 350 متر
کد ملک : 744
قیمت: 2تومان
2 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 200 متر
کد ملک : 741
قیمت: 15,000,000,000تومان
2 سال پیش