املاک شهر رستم آباد

نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 90 متر
کد ملک : 842
قیمت: 1تومان
5 ماه پیش
نوع معامله:
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 20 متر
کد ملک : 807
قیمت: 700,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 290 متر
کد ملک : 806
قیمت: 5,800,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 400 متر
کد ملک : 799
قیمت: 1,600,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 200 متر
کد ملک : 798
قیمت: 22,000,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 797
قیمت: 3,000,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 622 متر
کد ملک : 795
قیمت: 2,177,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: املاک صنعتی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 400 متر
کد ملک : 794
قیمت: 800,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله:
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 362 متر
کد ملک : 792
قیمت: 1,448,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
کد ملک : 778
قیمت: تماس بگیرید
1 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
کد ملک : 775
قیمت: تماس بگیرید
1 سال پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
کد ملک : 755
قیمت: تماس بگیرید
1 سال پیش