املاک شهر بخش رحمت اباد /اسطلخ جان گیلان

نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 816
قیمت: 4,000,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 797
قیمت: 3,000,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 1,500 متر
کد ملک : 729
قیمت: 3تومان
2 سال پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 3,000 متر
کد ملک : 727
قیمت: 15تومان
2 سال پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 700 متر
کد ملک : 726
قیمت: 8تومان
2 سال پیش
نوع ملک:
نوع معامله:
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 641
قیمت: 2تومان
2 سال پیش